Pengar att söka för föreningar som ordnar sommaraktiviteter

Är du med i en förening för barn och unga? Vill ni ordna verksamhet öppen för barn och unga i sommar? Då kan det vara en idé att söka pengar från det så kallade ”sommarlovsstödet”. Pengarna finns hos statliga Socialstyrelsen, totalt finns 200 miljoner kronor avsatta för åren 2016-2019. Ansökan görs via kommunerna, förra sommaren var det 23 föreningar i Landskrona som fick tilldelning. Totalt ordnade de 48 gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 till 15 år.
– Det är jätteviktigt att vi som stad och landskronabor tar väl vara på det här tillfället. 3,1 miljoner kronor i extra lovmedel betyder att föreningar, civilsamhället och andra grupper som verkar för barn och unga får möjligheten att utveckla, utöka sina verksamheter samt även tillfället att inkludera fler och prova nya idéer, säger Murat Saglamoglu, kulturutvecklare på fritids- och kulturförvaltningen på kommunens hemsida.
Söker pengarna gör man via kommunens kultur- och fritidsförvaltning, på webbsidan landskrona.se/lovaktivitetsstod finns ett formulär att fylla i. Sista dag för ansökan är den 29 mars.

Bilden ovan: Vill du och din förening ordna aktiviteter för barn och unga i sommar? Då finns det statliga pengar att söka via kommunen. Foto: Maarten van den Haak/Arkiv