Snart börjar sopningen av vintergruset – kanske

Att våren är ovanligt sen i år är inte bara en känsla – det bekräftar även SMHI:s statistik. Men när det gäller snöröjning och halkbekämpning har det trots allt varit ett normalår i Svalöv.

Även om den meteorologiska våren, alltså sju dygn i sträck med en dygnsmedeltemperatur över noll grader, varit ovanligt sen i år, så har snö och halka inte varit värre än vanligt i Svalöv.
– Det har varit ganska tafatt, även om det kommit igen lite nu på slutet, säger Mattias Wiman, gatu- och parkchef på Svalövs kommun.
Hur ser beredskapen ut?
– Vi har en jourbemanning som sköter det här på gata och park som är fördelad på tre personer som håller koll på alla våra byar och när det är dags att göra åtgärder på dem, i samråd med de entreprenörer som vi har.
Vad är högst respektive lägst prioriterat?
– Vi har en prioriteringslista, utifrån att ta hand det vi kallar matargator, alltså gatorna som går in i samhällena, de stora gatorna, våra gång- och cykelvägar, och parkeringarna. Dessa är hela tiden prio ett. Prio två är villagatorna, säger Mattias Wiman.
Salta eller inte salta? Det har varit en het fråga i många kommuner. Svalöv har dock valt en medelväg.
– Vi använder saltinblandat grus. Det är därför det ser så brunt ut nu på många ställen, för att det är så mycket grus ute. Jag har inte undersökt varför man inte enbart saltar så som andra kommuner gör. Som det är nu så är det bara det här gruset som vi använder med salt i, säger Mattias Wiman.
Genom att använda saltinblandat grus så blir det betydligt mindre mängd salt på vägarna än om man använt enbart salt, berättar han. Dessutom har det en annan fördel vilket är om det först töar och sedan fryser på.
– Nu har vi gruset som blir en sandpapperseffekt. Har du inte det utan bara saltat ytorna, så får du salta om ytan vid nästa fryspunkt. Det är för- och nackdelar med bägge två, säger Mattias Wiman.
Hur länge kommer gruset ligga kvar på gatorna?
– Som planen är nu, så börjar vårsopningen igång den 7 april. Men det är väderberoende. Är det fortfarande minusgrader i luften då, så kan de inte sopa eftersom de vattnar ytorna med sina maskiner vid upptagningen. Då fryser munstyckena på sopbilarna.

FAKTA: Så mycket kostar vinterunderhållet
Hittills i år (januari-mars) har vintervägsunderhållet kostat kommunen cirka 256 000 kronor, men alla kostnader för mars är inte bokförda i skrivande stund. Det gör det svårt att jämföra med motsvarande period 2016 och 2017. Kanske blir det en rättvisare jämförelse om man jämför med perioden januari-februari 2017, då kostnaden var 215 000 kronor och med januari-februari år 2016, då kostnaden var 343 000 kronor. Den sammanlagda budgeten för kommunens vinterunderhåll år 2018 är drygt en miljon kronor.

Bildtext: Salta eller inte salta? Det har varit en het fråga i många kommuner. Svalöv har dock valt en medelväg med saltinblandat grus, inte rent salt (som på bilden). Foto: Per Eeg Olofsson.