Torkild Strandberg om rättegångar i Landskrona: ”Lämna ett tydligt besked!”

Nyligen skrev Papperstidningen om att det ännu är osäkert om det blir rättegångar i Landskrona efter att Lunds tingsrätts nya byggnad tas i bruk i höst. Nu reagerar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) i ett öppet brev till justitieministern.

Frågan om det ska hållas rättegångar eller inte i Landskrona har många år på nacken. Fram till år 2002 hade Landskrona sin egen tingsrätt. När den lades ned hamnade Landskrona under Lunds tingsrätts distrikt, eller domsaga som det heter när det gäller domstolar. Sedan dess har det varit en stridbar fråga kring rättegångarna i Landskrona.

På ena sidan i frågan står Lunds tingsrätt som endast motvilligt använt fullmäktigesalen i Landskronas rådhus för rättegångar. Den är omodern, och det korta avståndet till Landskrona motiverar inte att dela upp verksamheten på två orter, menar myndigheten. På andra sidan står lokalpolitiker i Landskrona, inte minst kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) som menar att det i en stad som Landskrona, med hög kriminalitet, är viktigt att ha ett ”närvarande rättsväsende”. Senast var det år 2006 som frågan ställdes på sin spets då den dåvarande myndighetschefen för Lunds tingsrätt, lagmannen Jan Alvå, tog beslut om att flytta alla häktningsförhandlingar till Lund. Protester från lokalpolitiker mynnade år 2008 ut i ett regeringsbeslut som bland annat fastställer Landskrona som så kallad kansliort, alltså en ort där en tingsrätt måste ha regelbunden verksamhet.

LÄS OCKSÅ: ”Ännu inget besked om Landskrona förlorar rättegångar”

Det beslutet, och det faktum att tingsrätten i Lund varit trångbodd och har haft behov av lokalerna i Landskrona, har gjort att frågan legat på is under några år. Men någon gång i höst står Lunds tingsrätts nya domstolsbyggnad vid Lund C inflyttningsklar och då blir det praktiskt genomförbart att sluta använda fullmäktigesalen i Landskrona. Samtidigt ligger det också ett förslag från Domstolsverket till regeringen, där bland annat Landskrona stryks som kansliort, och det blir valfritt för Lunds tingsrätt att ha förhandlingar här. Bollen ligger alltså hos justitiedepartementet och regeringen, men trots att Domstolsverket lämnade sitt förslag under sommaren 2016 så har det inte getts några besked i frågan, inte ens om när regeringen tänker ta ställning till förslaget.

Nu reagerar Torkild Strandberg på Papperstidningens uppgifter. Under torsdagen skickade han ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson.
– Jag blir förvånad av de återkommande förslag som lämnas om förflyttningar av domstolens verksamhet från Landskrona, säger han i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Denna utveckling är oroväckande. Domstolen i Landskrona fyller ett värde då förövare döms på hemmaplan. Det är viktigt att rättsväsendet är aktivt och synligt på lokal nivå.
Torkild Strandberg riktar också en uppmaning till justitieministern:
– Det är viktigt att regeringen nu, en gång för alla, lämnar ett tydligt besked kring detta.
Hela det öppna brevet till Morgan Johansson kan du läsa här nedan.

Fotnot.
Papperstidningen har sökt Morgan Johansson för en kommentar, men har inte lyckats nå honom, då han befinner sig på tjänsteresa i Bryssel.

LÄS OCKSÅ: ”Ännu inget besked om Landskrona förlorar rättegångar”

Bilden ovan: Rättegångar i Rådhuset eller inte? Nu kräver Torkild Strandberg (L) besked från justitieministern om när regeringen ska avgöra frågan. Foto: Per Eeg-Olofsson.

Öppet brev till justitieministern

 • Så här skriver Torkild Strandberg i sitt öppna brev till justitieministern:
  Alltsedan sammanslagningen av Lunds, Eslövs och Landskronas tingsrätter i april
  2002, och därpå följande beslut om att Landskrona ska vara kansliort, har
  diskussioner om den dömande verksamheten i Landskrona återkommit. Från
  Tingsrätten i Lund har ett flertal försök gjorts för att få den dömande
  verksamheten i Landskrona avvecklad.
  Tingsrätten i Lund expanderar och planeras vara färdig i början av 2018.
  Vi har de senaste dagarna kunnat läsa om hur tingsrätten i Lund, då den står klar,
  har ambitionen att helt ta över verksamheten i Landskrona. Denna utveckling är
  oroväckande. Då regeringen fattade beslut om att utse Landskrona till kansliort
  formulerades följande ”I Landskrona finns en särskild problematik bestående av
  framförallt av i hög kriminalitet.”. Trots att denna bild sakta förändras, kvarstår
  behovet. Landskrona värdesätter och förväntar sig ett lokalt förankrat rättsväsende.
  Jag blir förvånad av de återkommande förslag som lämnas om förflyttningar av
  domstolens verksamhet från Landskrona. Därför är det viktigt att regeringen en
  gång för alla i handling visar på en ambition på ett lokalt förankrat och närvarande
  rättsväsende även utanför de större städerna. För Landskrona är det därför
  angeläget att den dömande verksamheten finns kvar och att regeringen lämnar ett
  tydligt besked kring detta.
  Torkild Strandberg
  Kommunstyrelsens ordförande