Kågerödsborna ska få säga sitt om lunden

Ambitionen är att Kågerödslund ska byggas upp igen. Det berättar Lennart Pettersson (C), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Snart bjuds Kågerödsborna in till dialogmöten för att de ska få säga sin mening.

– Ambitionen är att vi ska ha dialog med Kågerödsborna i maj, för att sedan komma vidare. Det finns en allmän bild av att vi vill bygga upp Kågerödslund igen, säger Lennart Pettersson.
Tanken är att det ska arrangeras två dialogmöten, så att så många som möjligt ska få tillfälle att göra sin röst hörd, berättar han.
– Vi ska titta på vad det är för någonting som vi ska ha. Rent estetiskt hoppas vi att vi kan få något likartat det som har funnits. Det hoppas jag går att lösa. Sedan är det frågan om det ska vara en förskoleverksamhet där och hur ordnar vi i så fall logistiken inne i byggnaden. Det lär väl inte bli toaletter i ett källarplan längre, utan då får man försöka lyfta upp dem. Det är en massa sådana praktiska grejer som man behöver titta på, säger Lennart Pettersson.
Plats och exakt dag och tid för dialogmötena är inte spikade ännu.
– Beroende på väder och vind så kan det ju vara så att man kan ha det på utedansbanan. Man får en bättre bild om diskussionen förs där, säger Lennart Pettersson.
Redan dagen efter katastrofen var Lennart Pettersson i kontakt med Dan Nilsson, ordförande för Kågerödslunds intresseförening, som arrenderar dansbanan av kommunen. Sedan dess har de träffats tillsammans med andra representanter från både kommunen och intresseföreningen.
– Det var ett väldigt bra samtal måste jag säga, där vi hade en samsyn. Det var mycket med de praktiska sakerna, hur ser försäkringarna ut, var går gränssnittet mellan förskoleverksamheten och föreningens inventarier och vad är det som samhällsbyggnadsnämnden har för ansvar vad gäller fastigheten? Och aktiviteter som föreningen ska, hur grejar vi detta temporärt med el och vatten och toaletter, för de har aktiviteter i både maj och juni.
Nu väntar också arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Det är något som har saknats och är ett måste för att det ska få finnas en permanent förskoleverksamhet där, berättar Lennart Pettersson.