Nyväckt intresse för Norra industriområdet

På företagsområdet Kronan har en hamburgerrestaurang nyligen öppnat och en bensinstation byggs strax bredvid. Nu tycks även industriområdet norr om Ringvägen vara mer intressant för byggsugna fastighetsbolag. I dagarna har två markoptioner tecknats.

Den som kört på Ringvägen nyligen har kanske lagt märke till att det byggs en ny kontorsbyggnad i svart tegel bredvid Assa Abloy. Där ska el-, VVS- och larminstallatören Prenad ha huvudkontor. Nu ser det ut som om det kan bli fler nybyggda kontorshus på Norra industriområdet. Det är Landskronabaserade fastighetsbolaget Olavia som tecknat ett markreservationsavtal med kommunen. Det gäller cirka 9000 kvadratmeter tomtmark mellan Assa Abloy och Huhnseal som idag är outnyttjad. Olavia äger ett flertal industri-, lager- och kontorsfastigheter i Landskrona med ABB som största hyresgäst.
Fram till den 1 augusti har Olavia ensamrätt att köpa marken för 240 kronor kvadratmetern, totalt cirka 2 160 000 kronor. Vem som kan bli en framtida hyresgäst i kontorslokalerna vill Per Sjöbohm på Olavia inte gå ut med offentligt ännu.
– Det finns några olika, men det är lite för tidigt att gå ut med. Men vi lovar återkomma när det är rätt tidpunkt, säger han.

Här, mellan Assa Abloy och Huhnseals anläggningar vid Ringvägen/Järvgatan, vill Olavia Projekt AB bygga kontorslokaler för uthyrning.

Det är främst två faktorer som gör Norra industriområdet intressant menar Per Sjöbohm.
– Det ligger bra, har ett bra exponeringsläge mot Ringvägen, och det är viktigt för vissa hyresgäster. Och så är det närheten till stationen.
Ökad efterfrågan på lokaler menar Per Sjöbohm är främsta orsaken till att Olavia och andra fastighetsbolag nu vågar köpa mark och bygga i Landskrona.
– Det är inte samma risk att stå med vakanser som tidigare. Efterfrågan finns i Landskrona samtidigt som det är liten nyproduktion. Tidigare har det varit svårt att bygga nytt eftersom produktionskostnaderna varit så höga i förhållande till hyrorna, men nu är hyresläget bättre.
Att Landskrona just nu är inne i ett expansivt skede bidrar också enligt Per Sjöbohm.
– Många områden har ju snyggats upp. Det drar också fler företag till stan.
Förutom Olavia har även VVS-firman Skåne-Gripen VVS AB utbyggnadsplaner på Norra industriområdet. De har skrivit på ett markreservationsavtal för runt 2000 kvadratmeter vid Järvgatan, för att utvidga sin verksamhet där. Även den markreservationen gäller till och med den 1 augusti i år. De vill bygga nya lokaler både för sin egen verksamhet och för uthyrning.
På kommunstyrelsens senaste möte togs också beslut om ett nytt marreservationsavtal på verksamhetsområdet Kronan. Det gäller runt 6500 kvadratmeter mark som JE Property AB får förtursrätt att köpa fram till och med den 1 augusti i år. Där vill de bygga lokaler som kan hyras ut till mindre företag och hantverkare. Går planerna i lås så börjar JE Property bygga efter sommaren.

Bygget av Prenads nya huvudkontor granne med Assa Abloy pågår som bäst.